Gazetarët viktima të para të revolucioneve të rrejshme të ngjyrosura