00:00:00
17 Jan

Frikësimi dhe injorimi si “preventivë” kundër informimit objektiv