00:00:00
17 Feb
Ecjet nëpër fusha të minuara të etikës
Video
251 views
Video
251 views

Ecjet nëpër fusha të minuara të etikës

KosovaLive 360 - 10/08/2018

https://youtu.be/AmMeJMQms_4

Gazetarët viktima të para të revolucioneve të rrejshme të ngjyrosura
Video
574 views
Video
574 views

Gazetarët viktima të para të revolucioneve të rrejshme të ngjyrosura

KosovaLive 360 - 30/07/2018

https://www.youtube.com/watch?v=V5qB2m2JRQk

Komunikimi (jo)ekzistues i serviseve publike dhe qytetarëve
Video
613 views
Video
613 views

Komunikimi (jo)ekzistues i serviseve publike dhe qytetarëve

KosovaLive 360 - 26/07/2018

https://www.youtube.com/watch?v=XuOTWeweP-4

Edukimi special për sektorin joqeveritar dhe mediat e pavarura
Video
726 views
Video
726 views

Edukimi special për sektorin joqeveritar dhe mediat e pavarura

KosovaLive 360 - 06/07/2018

https://youtu.be/6NpJzJlhZIM

Televizionet në kthetrat e besimit
Video
706 views
Video
706 views

Televizionet në kthetrat e besimit

Kosovalive 360 - 04/07/2018

https://www.youtube.com/watch?v=Er1pB8qW9WI

Vorbulla e lajmeve të rrjeshme
Video
782 views
Video
782 views

Vorbulla e lajmeve të rrjeshme

Kosovalive 360 - 04/07/2018

https://www.youtube.com/watch?v=wkbO4eCw22U&t=2s      

Zyrtarë për mosqasje në dokumente publike
Video
482 views
Video
482 views

Zyrtarë për mosqasje në dokumente publike

Kosovalive 360 - 04/07/2018

https://youtu.be/4atyXfZXg60  

Vendi i lajmeve të rrejshme
Video
1676 views
Video
1676 views

Vendi i lajmeve të rrejshme

Kosovalive 360 - 27/04/2018

https://youtu.be/vMJtGEVJG5U

Frikësimi dhe injorimi si “preventivë” kundër informimit objektiv
Video
1173 views
Video
1173 views

Frikësimi dhe injorimi si “preventivë” kundër informimit objektiv

Kosovalive 360 - 11/04/2018

https://youtu.be/MniaRcWbNGE