00:00:00
22 Mar

Arti ndikon në një performancë më të mirë akademike

Një studim i ri nga Qendra e Kërkimeve të Arteve të Universitetit George Mason  gjeti një lidhje midis kurseve zgjedhore të artit në muzikë, vallëzim, art vizual dhe dramë dhe nota më të mira në shkollën e mesme.

Studimi, i udhëhequr nga Adam Winsler, profesor i psikologjisë së zbatuar të zhvillimit, ndoqi një mostër të madhe dhe të larmishme të fëmijëve parashkollorë deri në përfundimin e klasës së gjashtë, të shtatë dhe të tetë.

“Kishte dy pyetje që ky studim u hartua për t’iu përgjigjur”, tha Winsler. “Një është, si janë fëmijët që ndjekin artet në shkolla të mesme ndryshe nga ata që nuk i ndjekin dhe kemi gjetur se ata ishin shumë të ndryshëm, ata kishin më shumë përparësi”.

Winsler tha se studentët që janë të ekspozuar ndaj arteve në shkollën e mesme kanë tendencë të vijnë nga familjet me të ardhura më të larta me të dy prindërit në familje. Nxënësit gjithashtu prireshin të kishin më shumë sukses në shkollën fillore dhe kishin njohuri më të forta gjuhësore dhe aftësi sociale në moshën 4 vjeçare.

Ju pëlqen ky artikull? Klikoni këtu dhe na bëni like në Facebook për më shumë artikuj të tillë.