KosovaLive360

11 Gusht 2017
MPMS dhe PTK nënshkruajnë marrëveshje për shpërndarjen e pagesave të ndihmave sociale

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Posta e Kosovës dhe Banka për Biznes, sot kanë nënshkruar Marrëveshje të Bashkëpunimit për shpërndarjen e pagesave të ndihmave sociale.

Kjo marrëveshje e bashkëpunimit ju mundëson që ndihmat sociale për mbi 25 mijë familje,  të shpërndahen përmes 100 zyrave postare të Postës së Kosovës, të cilat janë të shtrira në territorin e Republikës së Kosovës, dhe  mundësojnë që familjet në asistencë sociale t’i marrin ndihmat sociale me afër vendbanimeve të tyre.

Marrëveshja e Bashkëpunimit hynë në fuqi nga 01 shtatori 2017, ndërsa shpërndarja e pagesave të ndihmave sociale përmes Zyrave Postare do të fillojë data 01 tetor 2017.

Marrëveshja e Bashkëpunimit është nënshkruar nga sekretari i përgjithshëm i MPMS-së, Izedin Bytyqi, kryeshefi ekzekutiv i Postës, Sejdi Hoxha dhe kryeshefi ekzekutiv i BPB-së, Arton Celina.

Për arritjen e kësaj Marrëveshje të Bashkëpunimit kanë qenë të angazhuar Grupet Punuese nga të tri institucionet, të cilat janë palë nënshkruese.

Të Rekomanduara