Frikësimi dhe injorimi si “preventivë” kundër informimit objektiv